گزارش ها

گزارش

در بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان چه گذشته است؟ آینده این صنعت در ایران و جهان چگونه خواهد بود؟ چشم‌اندازهای ایران و جهان در این حوزه چه خواهد بود و منتظر چه چیزهایی باید باشیم؟ صنعت بیمه چه افقی را پیش رو خواهد داشت؟ وضعیت بورس در سالی که گذشت در کشورمان چگونه بوده و باید منتظر چه تحولات جهانی در این زمینه باشیم و ... نمونه‌هایی از گزارش‌های این بخش هستند.
ضمن آنکه در تهیه گزارش‌های جهانی از منابع معتبر بین‌المللی مانند نیلسن ریپورت و گارتنر بهره خواهیم گرفت.