قوانین

قوانین

کتاب سال بانکداری الکترونیکی، مشتمل بر مجموعه قوانین و اسناد بالادستی که در کشورمان در زمینه بانک (با نگاه ویژه به بانکداری الکترونیکی)، بورس و بیمه تدوین و ابلاغ‌شده است، خواهد بود.
شکی نیست که وجود مرجعی که این قوانین را به صورت یک‌جا و کنار هم داشته باشد، می‌تواند کمک مهمی به کاربران این حوزه باشد.