تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی یکی از شیوه‌های پژوهش در تاریخ است که به شرح و شناسایی وقایع، رویدادها و حوادث تاریخی بر اساس دیدگاه‌ها، شنیده‌ها و عملکرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها می‌پردازد.صنعت بانکداری الکترونیکی ایران هنوز آن‌قدر عمر طولانی ندارد، اما در همین زمان نیز با توجه به ماهیت خود، چنان تغییرات شگرفی را به خود دیده که کاملاً قابلیت روایت تاریخی را دارد.
بخشی از پروژه تاریخ شفاهی بانکداری الکترونیکی ایران که به‌طور گسترده در هلدینگ رسانه‌ای دیده‌بان دنبال می‌شود، در این دوره از کتاب حضور خواهد داشت.