راهکارها

راهکارها

بهترین راهکارها برای افزایش امنیت اطلاعات چیست؟ اکنون در جهان چه راهکارهای فنی را برمی‌گزینند، برترین روش‌های مدیریتی فضای تبادل اطلاعات چیست؟
چه محصولات و راهکارهای ایرانی وجود دارد که در سازمان‌ها و مؤسسات کشور به کار گرفته‌شده‌اند ولی هنوز به‌قدر کافی شناخته‌شده نیستند؟
بومی‌سازی در حوزه آی‌تی تا چه حد فاصله خود را با برترین روندهای روز جهان کم کرده‌است؟
در بخش راهکارها، با اینها آشنا خواهید شد.