قوانین

قوانین

کتاب سال امنیت، مشتمل بر مجموعه قوانین و اسناد بالادستی است که در کشورمان در زمینه امنیت سایبری تدوین و ابلاغ‌ شده‌است.
شکی نیست که وجود مرجعی که این قوانین را به‌صورت یک‌جا و کنار هم داشته‌باشد، می‌تواند کمک مهمی به کاربران این حوزه باشد.